qīng
дәретхана

圊粪 — нәжіс, дайрақ, қи

圊肥 — көң-қоқыр, көң, қорда

圊溷 — дәретхана


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I qīng 〈名〉 茅厕, 厕所 [latrine]。 如: 圊土; 圊粪; 圊厕; 圊溷 II qīng 〈动〉 清除[污秽] [clear away]。 如: 圊头(禅院负责清扫厕所者); 圊厕行(打扫厕所的职业) …   Advanced Chinese dictionary

 • — qīng ㄑ〡ㄥ 〔《廣韻》七情切, 平清, 清。 〕 1.廁所。 《釋名‧釋宮室》: “廁, 或曰圊, 言至濊之處宜常修治使潔清也。” 《廣雅‧釋宮》: “圊, 廁也。” 《新唐書‧叛臣傳下‧高駢》: “ 駢 之自將出屯也, 突將亂, 乘門以入, 駢 匿于圊, 求不得。” 2.排除。 漢 張仲景 《傷寒論‧辨厥陰病脈證並治全篇》: “下利脈數而渴者, 令自愈;設不差, 必圊膿血, 以有熱故也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: qing 解释: 厕所。 如: “圊圂”、 “圊肥”。 新唐书·卷一○○·权万纪传: “斩首, 殊支体, 投圊中。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qing 廁所。 如: “圊圂”、 “圊肥”。 新唐書·卷一○○·權萬紀傳: “斬首, 殊支體, 投圊中。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — qīng (1) ㄑㄧㄥˉ (2) 厕所: ~肥。 ~粪。 ~土。 (3) 郑码: JDCQ, U: 570A, GBK: E0F5 (4) 笔画数: 11, 部首: 囗, 笔顺编号: 25112125111 …   International standard chinese characters dictionary

 • 圊廁 — (圊廁, 圊厕) 廁所。 宋 延壽 《萬善同歸集》卷中: “我昔於 波羅柰國 , 安設圊廁, 緣此功德, 世世清淨。” 《紅樓夢》第七三回: “從者每人打二十板……撥入圊廁行內。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 圊厕 — (圊廁, 圊厕) 廁所。 宋 延壽 《萬善同歸集》卷中: “我昔於 波羅柰國 , 安設圊廁, 緣此功德, 世世清淨。” 《紅樓夢》第七三回: “從者每人打二十板……撥入圊廁行內。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 圊溷 — 廁所。 《三國志‧蜀志‧諸葛亮傳評》 裴松之 注引《袁子》: “所至營壘、井灶、圊溷、藩籬、障塞皆應繩墨。” 宋 文天祥 《正氣歌序》: “或圊溷, 或毀屍, 或腐鼠, 惡氣雜出, 時則為濊氣。” 明 劉基 《杭州實庵和尚福嚴寺記》: “丙戌作新山門、廊廡、鐘樓、軒廳、丈室、塔院、期堂以及庖湢、圊溷, 無不俱備。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 圊牏 — 廁所。 清 龔自珍 《壬癸之際胎觀第七》: “女子十五, 避男子於圊牏, 恧也。” 梁啟超 《新民說》九: “首善之區, 而男婦以官道為圊牏, 何其自由也?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 圊桶 — 便溺器。 明 李實 《蜀語》: “便溺器曰圊桶。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 圊圂 — 拼音: qing hun4 解释: 厕所。 宋·文天祥·正气歌: “或圊圂、 或毁尸、 或腐鼠, 恶气杂出, 时则为秽气。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.